ترموستات های جدید زیمنس با قابلیت کنترل روشنایی و ...

ارسال به دوست

ترموستات های جدید زیمنس با قابلیت کنترل روشنایی و پرده تحت پرتکل KNX

کنترل دما - روشنایی - پرده با ترموستات

 

انتخاب نوع کنترل گرمایش و سرمایش اتاق بهمراه کنترل روشنایی و پرده برقی با استفاده از نرم افزار آنلاین HIT زیمنس:

کنترل روشنایی و پرده با ترموستات زیمنس