نگاهی به استاندارد های بین المللی مهندسی مربوط به ساختمان

ارسال به دوست

استانداردهای سرمایش و گرمایش دما در ساختمان - ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers

استانداردهای سرمایش و گرمایش دما در ساختمان - ASHRAE

 

استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق ومخابرات..- IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق ومخابرات..- IEEE

 

استانداردهای کمیته بین المللی الکترونیک- ICE
International Electrotechnical Commission

استانداردهای کمیته بین المللی الکترونیک- ICE

 

استانداردهای کنترل کیفیت کمیته بین المللی الکترونیک-IECQ

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION QUALITY

استانداردهای کنترل کیفیت کمیته بین المللی الکترونیک-IECQ

 

استانداردهای ایمنی-UL

Underwriters Laboratories -Standard for safety

استانداردهای ایمنی-UL

 

استانداردهای تولیدکنندگان مبدل های حرارتی -TEMA
Tubular Exchanger Manufacturers Association

استانداردهای تولیدکنندگان مبدل های حرارتی آمریکا-TEMA

 

استانداردهای لوله- PFI

Pipe Fabrication Institute

استانداردهای لوله- PFI

 

استانداردهای انجمن سیالات - NFPA

National Fluid Power Association

استانداردهای انجمن سیالات - NFPA

 

استانداردهای تجهیزات و وسائل مهار آتش - NFPA
National Fire Protection Association

استانداردهای تجهیزات و وسائل مهار آتش - NFPA

 

 

 استانداردهای تولید کنندگان وسائل برقی - NEMA

National electrical manufacturers association

 استانداردهای تولید کنندگان وسائل برقی - NEMA

 

استانداردهای تولیدکنندگان شیرآلات و اتصالات - MSS

Manufacturers Standardization Society

 

 

استانداردهای ابزارآلات- ISA
Instrument Society of America

استانداردهای ابزارآلات- ISA

 

استانداردهای صنایع اتصالات الکترونیک - CEI

Connection Electronic Industries

استانداردهای صنایع اتصالات الکترونیک - CEI

 

 

استانداردهای میکرو الکترونیک - IMAPS

International Microelectronics And Packaging Society

استانداردهای میکرو الکترونیک - IMAPS

 

استانداردهای مهندسی روشنایی - IES
Illuminating Engineering Society

استانداردهای مهندسی روشنایی - IES

 

استانداردهای مهندسین کابل - ICEA

Insulated Cable Engineers Association

استانداردهای مهندسین کابل - ICEA

 

استانداردهای انجمن هیدرولیک - HI

Hydraulic institute

استانداردهای انجمن هیدرولیک - HI

 

استانداردهای اتحادیه اروپا - EN
Europian UNION standard

استانداردهای اتحادیه اروپا - EN

 

استانداردهای اتحادیه صنایع الکترونیک - EIA

Electronic Industries Alliance

استانداردهای اتحادیه صنایع الکترونیک - EIA