کاتالوگ سیستم های کنترل و اتوماسیون ساختمان زیمنس 2014

ارسال به دوست

کاتالوگ سیستم های کنترل و اتوماسیون ساختمان زیمنس در سال 2014

Building automation and control systems

کاتلوگ BMS زیمنس 2014

جدیدترین تجهیزات زیمنس در کنترل تاسیسات (HVAC) شامل :

شیرهای برقی , محرکها , سنسورها , ترموستات ها , کنترلرها , متیرنگ ها و اینورترها

کاتالوگ 2014 تجهیزات زیمنس

Siemens offers the broadest range of HVAC valves, actuators and sensors, thermostats, controllers, and variable frequency drives in the industry. Explore our product offering and you'll see why you should specify Siemens