انتخاب راه حل کنترلی با استفاده از نرم افزار زیمنس

ارسال به دوست

انتخاب راه حل کنترلی با استفاده از نرم افزار زیمنس 

لطفا کمی صبر کنید تا بار گذاری شود:

نمونه ای از انتخاب یک راه حل کنترلی:

انتخاب قسمت کاربرد ها

رفتن به قسمتی از بخش تاسیسات که نیاز به کنترل دارد و انتخاب پارامترهای کنترلی :

قبل از Accept و انتخاب نقشه کنترلی باید نوع کنترل را انتخاب کنبد که به شرح زیر است:

سینکو 100 = کنترل پایه تاسیسات  که بصورت محلی کنترل میشود.

سینکو 200 = کنترل نیمه هوشمند با تعداد ورودی خروجی بیشتر که بصورت محلی کنترل میشود.

سینکو 700= کنترل هوشمند برای هر کاربرد کنترلی تاسیسات که بصورت سیستمی و هم بصورت محلی قابل کنترل است.

بعد از انتخاب طرح کنترلی میتوان مشخصات فنی هر قطعه را مشاهده و یا تغییر داد: