انتخاب راه حل کنترلی هواسازدر زیمنس

ارسال به دوست

 انتخاب راه حل کنترلی هواسازدر زیمنس با استفاده از نرم افزار زیمنس

با استفاده از نرم افزار HIT زیمنس میتوان انواع سناریو های مختلف کنترل هواسازها را طراحی کرد.

در نرم افزار HIT در قسمت کاربردها انواع طرح های کنترلی را میتوان انتخاب کرد:

چگونه هواساز کنترل میشود

هواساز را چگونه کنترل کنیم

پس از انتخاب قسمت کنترل هواسازها میتوان سناریو کنترلی را با توجه به انواع شرایط هواسازها انتخاب نمود:

انواع کنترل هواسازدر زیمنس

پس از تعیین مشخصات هواساز , میتوان طرح کنترلی هواساز را انتخاب کرد:

 

صرفه جویی  انرژی در هواسازها

 

پس از انتخاب هواساز مربوطه , نرم افزار زیمنس طرح کنترلی استاندارد هواساز را نمایش میدهد که میتوان در این طرح به حذف و یا تغییر تجهیزات پرداخت:

 

کنترل کامل یک هواساز در زیمنس

در انتها نیز پس از تغییرات تجهیزات مورد نظر , نرم افزار طراحی کنترل تاسیسات زیمنس میتواند تمامی جزئیات اجرای مانند مشخصات تجهیزات , نقشه های برق کنترلرها و اتصالات و همچنین لیست ورودی و خروجی ها را ارائه کند:

مشخصات کامل کنترل یک هواساز و نقشه اجرایی آن

نرم افزار آنلاین HIT زیمنس :