انتخاب راه حل کنترلی موتورخانه در زیمنس

ارسال به دوست

راه حل کنترلی موتور خانه درزیمنس

انتخاب راه حل های کنترلی موتور خانه با نرم افزار زیمنس میتواند براحتی و طبق استاندارد های جهان طراحی شود.

استفاده از قسمت کاربرد ها در نرم افزار HIT زیمنس :

کنترل استاندارد موتورخانه در زیمنس

انتخاب نقشه کنترلی با توجه به نوع سیستم کنترلی موتور خانه :

کنترل موتور خانه - بویلر - چیلر در زیمنس

کنترل کلیه تجهیزات موتورخانه با نرم افزار رایگان زیمنس

استفاده از نرم افزار HIT انلاین زیمنس در کنترل تاسیسات ساختمان :