انتخاب راه حل کنترلی اتاق ها با سیستم گرمایش و سرمایش متفاوت در زیمنس

ارسال به دوست

 

راه حل کنترلی اتاق ها با سیستم گرمایش و سرمایش متفاوت در نرم افزار HIT زیمنس

 

در نرم افزار HIT زیمنس میتوان برای کنترل سیستم های سرمایش و گرمایش هر اتاق راه کنترلی متناسب انتخاب کرد.

 

در نرم افزار HIT زیمنس میتوان در قسمت کاربرد ها وارد قسمت Individual Rooms  شده با تنظیم سیستم گرمایش و سرمایش اتاق , سیستم کنترلی مناسب را انتخاب کرد:

راه حل کنترلی اتاق ها با سیستم گرمایش و سرمایش متفاوت در نرم افزار HIT زیمنس

پس از انتخاب راه کنترلی میتوان تجهیزات بکار رفته را بررسی نمود و یا جایگزینی تجهیزات را با توجه به کاربرد انجام داد:

Individual Rooms siemens

استفاده از نرم افزار HIT انلاین زیمنس در کنترل تاسیسات ساختمان :