دریافت نرم افزار اتوماسیون ساختمان زیمنس (HIT)

ارسال به دوست

 

 

در صورت تمایل به نصب این نرم افزار بروی سیستم شخصی میتوانید درخواست خود را از قسمت تماس با ما و ارسال ایمیل با عنوان نرم افزار HIT به این شرکت ارسال بفرمایید تا این نرم افزار بصورت رایگان در اختیارتان قرار گیرد.نرم

نگاهی به نرم افزار اتوماسیون ساختمان زیمنسزار bms زیمنس

صفحه اصلی نرم افزار و گزینه های انتخاب محصولات - انتخاب و طراحی کنترل تجهیزات تاسیسات و قسمت تعریف و ذخیره پروژه ها:

 نرم افزار زیمنس در کنترل تاسیسات هوشمند ساختمان- HIT

در قسمت کاربردها میتوان طرح های کنترلی زیمنس را در هر قسمت مشاهده کرد و با توجه به مشخصات نوع کنترل تجهیزات تاسیسات و ساختمان , طرح کنترلی و مدیریت مطلوب را انتخاب کرد:

 نرم افزار زیمنس در کنترل تاسیسات هوشمند ساختمان- BMS

در قسمت انتخاب محصولات زیمنس در کنترل تجهیزات تاسیسات یک ساختمان میتوان از قسمت محصولات  , محصول مورد نظر را بر اساس پارامترهای انتخابی آن محصول بهراه تجهیزات جانبی آن محصول انتخاب کرد: 

نرم افزار زیمنس در انتخاب محصولات کنترلی تاسیسات ساختمان BMS

همچنین در قسمت اطلاعات نرم افزار میتوان فایل های آموزشی زیمنس برای انتخاب محصولات و طراحی یک سیستم کنترل تاسیسات هوشمند را دریافت و مطالعه کرد:

نرم افزار جامع مدیریت ساختمان زیمنس

در صورت درخواست آموزش و راهنمایی برای کار با  نرم افزار HIT زیمنس , میتوانید با ارسال ایمیل از قسمت تماس با ما , با عنوان آموزش نرم افزار HIT و ثبت شماره تماس خود , از راهنمایی های تیم فنی شرکت استفاده بفرمایید.