اتوماسیون خانگی زیمنس > کنترل تهویه در اتوماسیون خانگی زیمنس > Integration of exhaust hood

Integration of exhaust hood

ارسال به دوست

کنترل تهویه و هود آشپزخانه دراتوماسیون زیمنس

The central apartment unit releases the exhaust hood only when a window near the kitchen range is open, thus preventing underpressure in the apartment

کنترل تهویه و هود آشپزخانه دراتوماسیون زیمنس

Equipment

(Central apartment unit QAX910 (1

(Window switch AP260 (16

برای توضیحات تجهیزات و راه حل های مختلف ازلینک زیراستفاده شود:

کاتالوگ SYNCO LIVING زیمنس

کاتالوگ GAMMA در کنترل ساختمان زیمنس