اتوماسیون خانگی زیمنس > کنترل سرمایش در اتوماسیون خانگی زیمنس > Integration via RDF room temperature controller

Integration via RDF room temperature controller

ارسال به دوست

کنترل یکپارچه با ترموستات اتاقی در اتوماسیون خانگی زیمنس

Per room, a relay contact for cooling release can be used which via the D1 input of most RDF room temperature controllers, overrides the air conditioner. The RDF ensures autonomous control of the room temperature

کنترل یکپارچه با ترموستات اتاقی در اتوماسیون خانگی زیمنس

Equipment

(Room temperature controller RDF (25

(Central apartment unit QAX910 (1

(Heating circuit controller RRV912 (6)/ RRV912 (7

(Outside temperature controller (optional) QAC910 (14

(Window airing function (optional) AP260 (16

برای توضیحات تجهیزات و راه حل های مختلف ازلینک زیراستفاده شود:

synco living catalog

GAMMA building Control catalog