اتوماسیون خانگی زیمنس > کنترل اطلاعات و عملیات در اتوماسیون خانگی زیمنس > Easy readout of consumption data

Easy readout of consumption data

ارسال به دوست

بازخوانی آسان اطلاعات در اتوماسیون خانگی زیمنس

First of all, Synco living’s wireless technology reduces the time and effort of installation. In addition, you receive twofunctions in one system – home automation and consumption data acquisition. And the open communication standard KNX allows you to expand your system anytime, keeping your investment protected over the long term

بازخوانی آسان اطلاعات در اتوماسیون خانگی زیمنس

برای توضیحات تجهیزات و راه حل های مختلف ازلینک زیراستفاده شود: