اتوماسیون خانگی زیمنس > کنترل اطلاعات و عملیات در اتوماسیون خانگی زیمنس > Remote control

Remote control

ارسال به دوست

کنترل از راه دوردر اتوماسیون خانگی زیمنس

Using remote control, lights and blinds can be conveniently operated from the couch, for instance

کنترل از راه دوردر اتوماسیون خانگی زیمنس

Equipment

(Central apartment unit QAX910 (1

Handheld transmitter wave S425

Light switch

برای توضیحات تجهیزات و راه حل های مختلف ازلینک زیراستفاده شود: